WOZ-beschikking van gemeente Terschelling ontvangen?

In verband met een wijziging in het woningwaarderingsstelsel kiest de gemeente Terschelling er voor om álle huurders vanaf 2016 weer jaarlijks een WOZ beschikking toe te zenden.  Bij het bepalen van de (maximale) huur wordt gekeken naar de WOZ waarde van de woning.

Voor sommige huurders is dit niet relevant en is er geen verdere actie nodig. Huurders kunnen dit ter kennisgeving aannemen.

Voor sommige huurders kan het wel van belang zijn: Als huurders de maximale huur betalen (in de gereguleerde sector) kan het van belang zijn om te zien of de WOZ waarde in overeenstemming is met de gedachten die een huurder over deze waarde heeft. Als de huurder het niet eens is met de WOZ waarde, is het mogelijk om bezwaar te maken hiertegen. Alle informatie over bezwaar maken tegen de WOZ beschikking is op te vragen bij de gemeente en staat in de brief die u heeft ontvangen van de gemeente.

Op de website www.huurcommissie.nl is ook erg veel informatie te vinden over het bepalen van de huurprijs van een woning.

Op de website van de gemeente Terschelling kunt u ook meer informatie vinden over de WOZ beschikking en wat dit betekent.