Woonvisie

17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Terschelling de Woonvisie vastgesteld. Unaniem.

Tijdens de raadsvergadering werd ook een amendement unaniem aangenomen.

Wij wachten met veel belangstelling het uitvoeringsprogramma af.