visie stuk hv brandaris

De komende periode zal hv de Brandaris gezamenlijk met de gemeente Terschelling en woningcorporatie De Veste prestatieafspraken maken voor de komende jaren. Ter voorbereiding hierop hebben wij onze visie gebundeld.

Bijgaand onze visie. Wij horen graag van onze achterban, onze leden, of zij zich volledig herkennen hierin!

 

visie-augustus-2016