prestatieafspraken 2017 een feit!

Na intensief overleg zijn er afspraken vastgelegd tussen de gemeente Terschelling, De Veste en hv De Brandaris.

Deze afspraken zijn gemaakt omdat de verschillende partijen moeten én willen samenwerken.

Woningstichting de Veste, Huurdersvereniging de Brandaris en de gemeente Terschelling  werken samen om antwoord te geven op de woonopgaven op Terschelling.

Deze samenwerking is vastgelegd in prestatieafspraken voor 2017. In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, doelgroepen, woningtoewijzing, doorstroming, duurzaamheid, wonen met zorg, ouderenhuisvesting, leefbaarheid, nieuwbouw, gemeentewoningen en huurdersparticipatie.

Prestatieafspraken Wonen 2017 Terschelling