Bestuurlijke zaken Brandaris

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat wij dit jaar geen jaarvergadering hebben gehad i.v.m. Covid19 en de maatregelen. Wel is de kascommissie bij elkaar geweest voor de kascontrole. De kas is goedgekeurd door de commissie. Voor 2021 zoeken wij nog mensen voor de kascommissie voor de kascontrole 2020. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail : hv.brandaris@hotmail.com

Omdat de functie van penningmeester openstaat, worden de betalingen voortaan door de voorzitster gedaan. De rest van de financiƫle zaken is inmiddels ondergebracht bij Administratie Kantoor de Hek in West Terschelling.

Ons bestuurslid Arie van Tol heeft helaas besloten het bestuur te verlaten. Wij willen hem hierbij hartelijk danken voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen periode. Omdat het bestuur nu tot een minimale bezetting is gereduceerd, zoeken wij nieuwe bestuursleden voor HV de Brandaris. U kunt zich aanmelden via de mail : hv.brandaris@hotmail.com U bent van harte welkom.

Contributie van de maand juli 2020

Beste leden van de Huurdersvereniging Brandaris,

Omdat er een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden en een deel van de administratie is overgedragen, zal de contributie van de maan juli in augustus van uw rekening worden afgeboekt. Onze excuses voor deze vertraging, maar we hopen op uw begrip.

Met vriendelijk groet op deze mooie zonnige dag,

Het bestuur van de Brandaris.