Contributie van de maand juli 2020

Beste leden van de Huurdersvereniging Brandaris,

Omdat er een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden en een deel van de administratie is overgedragen, zal de contributie van de maan juli in augustus van uw rekening worden afgeboekt. Onze excuses voor deze vertraging, maar we hopen op uw begrip.

Met vriendelijk groet op deze mooie zonnige dag,

Het bestuur van de Brandaris.

Kascommissie 2020

Kascommissie 2020

Op zaterdag 14 maart kwam de kascommissie bij elkaar. Deze bestond deze keer uit een Midslander trio, te weten mevr. Bakker, mevr. Goodijk en dhr. van Beek, die zich tijdens de jaarvergadering van 22 januari 2019 hier voor beschikbaar hadden gesteld. Gewapend met pen, papier en rekenmachine werden de inkomsten en uitgaven gecontroleerd. Na het herstellen van een fout en het geven van tips voor de toekomst werd, kon de penningmeester een goedkeuring voor 2019 bijschrijven. Met een kop koffie werd er nog even nagepraat.

Anders dan andere jaren, gingen de leden van de kascommissie niet direct met een presentje naar huis. De bedoeling was om dit deze keer tijdens de jaarvergadering te doen, om zo de kascommissie en de mensen die hier voor tijd willen vrij maken, wat meer onder de aandacht te brengen. Helaas is de jaarvergadering van 2020 tot nader order uitgesteld, zodat dit nog niet heeft kunnen gebeuren.

Ook zijn er daarom nog geen nieuwe leden voor de kascommissie van volgend jaar bekend. Mochten er leden zijn, die zich daar al voor beschikbaar willen stellen, dan kan dat natuurlijk.

informatieavond

Huurdersvereniging “De Brandaris”

organiseert op 6 februari een

informatieavond

voor alle leden, huurders, woningzoekenden en/of andere belangstellenden

tijd en plaats; 20.00u (19.30 zaal open) in de ET10

onderwerpen oa: renovatie en duurzaamheid (zonnepanelen)

stel al uw vragen en geef uw mening over WoonFriesland

en het huidige geldende beleid.