Samenwerking Brandaris met Bewonersraad

Terschelling Augustus 2021

De Huurdersvereniging de Brandaris op Terschelling is een samenwerking aangegaan met De Bewonersraad. Al onze leden hebben inmiddels per post een brief ontvangen over deze samenwerking.

Waarom ondersteuning van De Bewonersraad?  

We zijn al een tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is tot nu toe niet gelukt het bestuur compleet te krijgen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meer taken bijgekomen voor een huurdersvereniging.

We overleggen regelmatig met WoonFriesland en de gemeente over vele onderwerpen. Dan zitten we aan tafel met professionals. Deze hebben veel kennis van zaken. Met De Bewonersraad halen we ook bij De Brandaris deze kennis binnen.

Wat houdt de ondersteuning in?

De Bewonersraad ondersteunt De Brandaris bij:

  • Het schrijven van adviezen.
  • Het voorbereiden/bijwonen van gesprekken met WoonFriesland
  • Het voorbereiden/bijwonen van gesprekken met de gemeente.

Ook kunnen we gebruik maken van de expertise van De Bewonersraad als we moeilijke vragen hebben of ondersteuning willen bij het oplossen van klachten van onze leden.

Wat betekent dit voor u?

Huurdersvereniging De Brandaris blijft het eerste aanspreekpunt voor:

  • De leden van de vereniging
  • De gemeente
  • WoonFriesland

Waarom nu?

Het bestuur heeft de afgelopen jaren zware onderhandelingen met WoonFriesland gevoerd. We wilden de belangen van de huurders op Terschelling vastleggen. Op verschillende onderdelen van het beleid van WoonFriesland is nu ‘Terschellings maatwerk’ afgesproken.

We vinden dat we nu met een rustig hart ondersteuning van De Bewonersraad kunnen inschakelen. Deze weet welk maatwerk er voor de huurders op Terschelling is vastgelegd.

Wat kunt ú voor De Brandaris betekenen?

Met hulp van De Bewonersraad wordt ons werk als bestuurslid gemakkelijker. Toch blijft er genoeg te doen. Daarom blijven we op zoek naar leden voor het bestuur.

Wilt u zich niet voor meerdere jaren vastleggen? Het kan ook gebeuren dat er zo nu en dan een klusje is waar we uw hulp eenmalig bij kunnen gebruiken. Wilt u een eenmalig helpen? Meldt u zich dan ook gerust bij ons.

Vrijwilligers voor het bestuur of een eenmalige taak kunnen contact opnemen met het bestuur via hv.brandaris@hotmail.com of door te bellen met  op nummer 06-15333679

Verslag WoonFriesland en HV Brandaris

Verslag van het contact tussen Woon Friesland en de vertegenwoordiger van de Huurdersvereniging de Brandaris: 

Per 1 januari 2019 is wooncorporatie Woon Friesland op Terschelling gekomen als opvolger van de Veste. De gesprekken die hebben plaatsgevonden om dit te realiseren zijn met instemming van allen, waaronder ook de gemeente, positief afgerond. Tijdens deze opvolging is met Woon Friesland overeengekomen dat het toenmalige beleid van de Veste werd voortgezet. Tot op het moment dat Woon Friesland toch een ander beleid wilde gaan voeren hebben wij als Huurdersvereniging Brandaris aangegeven hierover te willen praten. De afspraak met Woon Friesland was dat deze gesprekken in maart/april 2019 zouden starten. Helaas, in 2019 is het niet tot gesprekken gekomen tussen Woon Friesland  en Huurdersvereniging Brandaris. Woon Friesland was van mening dat hun beleid zoveel overeenkwam met het oude beleid van de Veste, dat zij de noodzaak van de gesprekken niet inzag.

Huurdersvereniging Brandaris heeft duidelijk aangegeven dat er wel degelijk verschillen zijn en dat huren op Terschelling anders is dan huren aan de wal. Wonen op Terschelling is anders en vraagt een ander/aangepast beleid. De Huurdersvereniging Brandaris heeft zich beraadt over hoe tot een basis te komen waarop de gesprekken zouden kunnen starten. Huurdersvereniging Brandaris heeft de noodzaak van de gesprekken duidelijk aangegeven aan Woon Friesland.

Naar aanleiding daarvan is opnieuw een goede start gemaakt met de aanvang van de gesprekken, over de verschillen in het beleid zoals deze er op dit moment zijn. Deze gesprekken vinden momenteel 1x in de 3 weken plaats.

Zodra er meer duidelijk is zal Huurdersvereniging Brandaris toelichting geven.