Verslag WoonFriesland en HV Brandaris

Verslag van het contact tussen Woon Friesland en de vertegenwoordiger van de Huurdersvereniging de Brandaris: 

Per 1 januari 2019 is wooncorporatie Woon Friesland op Terschelling gekomen als opvolger van de Veste. De gesprekken die hebben plaatsgevonden om dit te realiseren zijn met instemming van allen, waaronder ook de gemeente, positief afgerond. Tijdens deze opvolging is met Woon Friesland overeengekomen dat het toenmalige beleid van de Veste werd voortgezet. Tot op het moment dat Woon Friesland toch een ander beleid wilde gaan voeren hebben wij als Huurdersvereniging Brandaris aangegeven hierover te willen praten. De afspraak met Woon Friesland was dat deze gesprekken in maart/april 2019 zouden starten. Helaas, in 2019 is het niet tot gesprekken gekomen tussen Woon Friesland  en Huurdersvereniging Brandaris. Woon Friesland was van mening dat hun beleid zoveel overeenkwam met het oude beleid van de Veste, dat zij de noodzaak van de gesprekken niet inzag.

Huurdersvereniging Brandaris heeft duidelijk aangegeven dat er wel degelijk verschillen zijn en dat huren op Terschelling anders is dan huren aan de wal. Wonen op Terschelling is anders en vraagt een ander/aangepast beleid. De Huurdersvereniging Brandaris heeft zich beraadt over hoe tot een basis te komen waarop de gesprekken zouden kunnen starten. Huurdersvereniging Brandaris heeft de noodzaak van de gesprekken duidelijk aangegeven aan Woon Friesland.

Naar aanleiding daarvan is opnieuw een goede start gemaakt met de aanvang van de gesprekken, over de verschillen in het beleid zoals deze er op dit moment zijn. Deze gesprekken vinden momenteel 1x in de 3 weken plaats.

Zodra er meer duidelijk is zal Huurdersvereniging Brandaris toelichting geven.

Bestuurlijke zaken Brandaris

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat wij dit jaar geen jaarvergadering hebben gehad i.v.m. Covid19 en de maatregelen. Wel is de kascommissie bij elkaar geweest voor de kascontrole. De kas is goedgekeurd door de commissie. Voor 2021 zoeken wij nog mensen voor de kascommissie voor de kascontrole 2020. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail : hv.brandaris@hotmail.com

Omdat de functie van penningmeester openstaat, worden de betalingen voortaan door de voorzitster gedaan. De rest van de financiƫle zaken is inmiddels ondergebracht bij Administratie Kantoor de Hek in West Terschelling.

Ons bestuurslid Arie van Tol heeft helaas besloten het bestuur te verlaten. Wij willen hem hierbij hartelijk danken voor zijn inzet en bijdrage in de afgelopen periode. Omdat het bestuur nu tot een minimale bezetting is gereduceerd, zoeken wij nieuwe bestuursleden voor HV de Brandaris. U kunt zich aanmelden via de mail : hv.brandaris@hotmail.com U bent van harte welkom.