nieuwe huisvestingsverordening 2015 (reeds ingegaan)

De gemeente Terschelling heeft een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld.
Na suggestie van De Veste is hierin opgenomen dat een woningzoekende ‘actief’ moet zijn om in aanmerking te komen voor toewijzing van een woning.
‘actief woningzoekend’ houdt in dat een woningzoekende de afgelopen drie jaren tenminste drie maal per jaar heeft gereageerd op een woning.

Voor woningzoekenden dus iets om extra op te letten!

De huurdersvereniging heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om deze toevoeging weg te laten, maar de raad heeft besloten om als volgt vast te stellen.

 

De huisvestingsverordening is te vinden op de website van de gemeente:

huisvestingsverordening 2015 gemeente Terschelling

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

– actief woningzoekende: een woningzoekende die in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de woningtoewijzing in elk kalenderjaar op minimaal 3 in dat kalenderjaar door de woningcorporatie te huur aangeboden woningen heeft gereageerd.