Jaarvergadering

De jaarvergadering van 2019 zal zijn op dinsdag 22 januari 2019.

 

Om 20.00 zal de vergadering aanvangen,

om 19.45 zaal open.

Loactie: ET10

 

——————————–

De jaarvergadering van 2018 zal zijn op woensdag 7 maart aanstaande. (Tijdstip: 20.00 aanvang 19.45 uur/ locatie ET-10)

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. T.z.t. zal een agenda een een uitnodiging per post volgen.

Andere woningzoekenden, huurders en belangstellenden nodigen wij van harte uit op onze openbare vergadering. Leden hebben stemrecht.

Op de vergadering zullen wij een jaarverslag en een financieel verslag brengen.

Na de vergadering is er een gezamenlijke bijeenkomst van De Veste, huurdersvereniging De Brandaris en de gemeente Terschelling waarin wordt ingegaan op de aankondiging van De Veste om van het eiland Terschelling te willen vertrekken.

Op deze avond wordt uitgelegd hoe De Veste op dit punt is gekomen, wat de vervolgstappen zijn, hoe de rollen van de verschillende partijen zijn en hoe de belangen van huurders geborgd zullen blijven.

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Iedereen is welkom!

Agenda:

20.00 aanvang jaarvergadering Huurdersvereniging de Brandaris

Agenda

20.00 uur

 1. opening door voorzitter (Astrid van Belzen)

(afmeldingen met bericht)

 1. verslag vorige jaarvergadering (9 maart 2017)
 2. (financieel) jaarverslag 2017
 3. kascontrolecommissie
 4. begroting 2018
 5. jaaroverzicht activiteiten, adviezen etc.
 6. voordracht nieuw bestuurslid mevr. L. Roozen
 7. vooruitblik 2018 e.v.
 8. sluiting

20.45 pauze met hapje/drankje

21.00 De Veste gaat Terschelling verlaten, het waarom en hoe verder. Gezamenlijk met Huurdersvereniging De Brandaris, De Veste en gemeente Terschelling

 

-> Zoals alle andere jaren geldt : leden met een vervoersvraagstuk kunnen contact opnemen met het bestuur, wij denken met u mee voor een passende oplossing!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beste leden van huurdersvereniging De Brandaris en beste belangstellende

 Wij nodigen u allen van harte uit om aanwezig te zijn en mee te praten op de komende algemene ledenvergadering van huurdersvereniging De Brandaris.

 De ledenvergadering is op donderdag 9 maart 2017 in hotel Oepkes. We beginnen om 20.00 uur, de zaal gaat al iets eerder open.

 Aanmelden is niet nodig en álle leden en belangstellenden zijn van harte welkom om te komen, zowel luisteren als hardop meedenken (of misschien wel kritiekpuntjes uiten) vinden we heel erg fijn!

 Op de agenda van de avond zullen in ieder geval de volgende punten aan bod komen:

·         De financiën van de huurdersvereniging en de controle op de jaarrekening van afgelopen jaar door de kascontrolecommissie. U allen bent van harte uitgenodigd om plaats te nemen in de volgende kascontrolecommissie: dit is meestal maar een uurtje werk en iedereen kan het!

·         Het bestuur (Hans Ditzel is aftredend voorzitter), wij nodigen u allen uit om u beschikbaar stellen als bestuurder. Een paar uurtjes werk per maand, maar reuze belangrijk. Bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding.

·         Een jaarverslag van het afgelopen jaar: welke adviezen heeft de huurdersvereniging uit hoofde van de wettelijke taak mogen geven aan De Veste, de totstandkoming van de prestatieafspraken wonen 2017, tussen zowel huurdersvereniging De Brandaris, De Veste en de gemeente Terschelling

·         De Veste zal na afloop van de vergadering vragen beantwoorden en toelichting geven op het nieuwe huurbeleid.

 Mocht vervoer van en naar Oepkes voor u problematisch zijn, benader ons dan, we zorgen voor een oplossing!

 

—————————————————————————————–

 

Jaarvergadering 2016

Geachte leden én andere belangstellenden:

op 17 maart aanstaande houdt huurdersvereniging De Brandaris de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering is toegankelijk voor eenieder en wordt gehouden in Hotel Oepkes.

De zaal opent om 19.30, de vergadering vangt aan om 20.00.

Indien hier animo voor is rijdt er speciaal een bus door Hoorn en Midsland naar West (en terug). Gelieve dit te melden bij het bestuur!

De agenda voor de avond zal bestaan uit:

 • opening door voorzitter Hans Ditzel
 • jaarverslag 2015 van de secretaris
 • financieel jaarverslag 2015 van de penningmeester
 • kascontrolecommissie 2014 en benoemen kascontrolecommissie 2015
 • vooruitblik 2016
 • -pauze-
 • introductie De Veste
 • inleiding door Woonbond
 • gelegenheid tot het stellen van vragen over huren, huurbeleid, huurprijzen etc. aan Woonbond

 

 

—————————————————————————

Jaarvergadering 2014

 

Datum:                               28 mei 2014

Aanvang:                            19.30 uur

Locatie:                               Ons Huis, West Terschelling

 

 Agenda

*           Opening door voorzitter

*           Goedkeuren verslag Jaarvergadering 2013, wordt gepubliceerd op de site

*           Financieel verslag

*          Kascommissie verslag

*          Benoemen nieuwe Kascommissie

*          Korte samenvatting van het afgelopen jaar

Pauze

*          Huurwoningen

 1. Bouwen
 2. Toewijzingsbeleid
 3. Campus

*           Ingediende vragen en/of opmerkingen

*           Sluiting

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Bestuur

 

 


hv.brandaris@hotmail.com

Een gedachte over “Jaarvergadering

 1. Pingback: jaarlijkse ledenvergadering hv. Brandaris 17 maart 2016

Reacties zijn gesloten.