www.frieshuurderssteunpunt.nl

Start website Friese huurderorganisaties

In december is het dan eindelijk zover.

Dan zal de eerste gezamenlijke website van alle Friese huurdersorganisatie worden gelanceerd.

Op de website staan per gemeente alle belangrijke verwijzingen naar instanties waar huurders en sociale minima terecht kunnen voor informatie of hulp.

Niet in elke gemeente is dit namelijk even duidelijk georganiseerd.

De website gaat ‘in de lucht’ op woensdag 19 december 2018 onder de naam

Frieshuurderssteunpunt.nl De ingebruikname zal plaatsvinden in het kantoor van de Bewonersraad aan de

Fonteinland 11 in Leeuwarden.

De lancering zal worden gedaan door voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jabobi en elke geïnteresseerde is welkom om dit bij te wonen!