De Econoom voorlopig goedgekeurd

26-03-2014

Woningstichting de Veste heeft een voorlopige goedkeuring gekregen van de Belastingdienst voor de verkoop van woningen in economisch eigendom, de Econoom, waarbij de Belastingdienst de eigen woningregeling 2009 van toepassing verklaart op het product. Dat houdt in dat kopers de betaalde hypotheekrente in aftrek kunnen nemen.

Kopers die reeds gekocht hebben onder Box 3 kunnen via een reparatieakte, die via de notaris moet passeren en waarvoor zij zelf de kosten moeten dragen, eveneens in aanmerking komen voor de aftrek. Zij kunnen contact opnemen met ons bedrijf.

Lopende aanbiedingen worden volgens die geldende aanbieding afgehandeld bij de notaris waarbij bij de passering een reparatieakte kan worden getekend.

De Veste heeft inmiddels meer dan 40 woningen verkocht in de vorm van de Econoom. Bij de Econoom koopt men het economisch eigendom van het opstal, wordt de erfpacht verdisconteert in de koopsom en blijft de grond juridisch eigendom van de Veste. Het voordeel voor de klant is dat voor lange tijd grip op de huisvestingslasten wordt verkregen, dat de aankoopsom vele tienduizenden euro’s lager is dan normaal, en dat men nagenoeg dezelfde positie heeft als bij normaal eigendom.