Auteursarchief: Sue Wiggers

Kascommissie 2020

Kascommissie 2020

Op zaterdag 14 maart kwam de kascommissie bij elkaar. Deze bestond deze keer uit een Midslander trio, te weten mevr. Bakker, mevr. Goodijk en dhr. van Beek, die zich tijdens de jaarvergadering van 22 januari 2019 hier voor beschikbaar hadden gesteld. Gewapend met pen, papier en rekenmachine werden de inkomsten en uitgaven gecontroleerd. Na het herstellen van een fout en het geven van tips voor de toekomst werd, kon de penningmeester een goedkeuring voor 2019 bijschrijven. Met een kop koffie werd er nog even nagepraat.

Anders dan andere jaren, gingen de leden van de kascommissie niet direct met een presentje naar huis. De bedoeling was om dit deze keer tijdens de jaarvergadering te doen, om zo de kascommissie en de mensen die hier voor tijd willen vrij maken, wat meer onder de aandacht te brengen. Helaas is de jaarvergadering van 2020 tot nader order uitgesteld, zodat dit nog niet heeft kunnen gebeuren.

Ook zijn er daarom nog geen nieuwe leden voor de kascommissie van volgend jaar bekend. Mochten er leden zijn, die zich daar al voor beschikbaar willen stellen, dan kan dat natuurlijk.