Auteursarchief: Renske Peters

informatieavond

Huurdersvereniging “De Brandaris”

organiseert op 6 februari een

informatieavond

voor alle leden, huurders, woningzoekenden en/of andere belangstellenden

tijd en plaats; 20.00u (19.30 zaal open) in de ET10

onderwerpen oa: renovatie en duurzaamheid (zonnepanelen)

stel al uw vragen en geef uw mening over WoonFriesland

en het huidige geldende beleid.

Zonnepanelen?

Onder de huurders is op dit moment onduidelijkheid over het hoe en wat betreffende de zonnepanelen.
Op het moment van overname is er afgesproken met woon Friesland dat de bestaande afspraken gewoon zouden doorlopen, in het geval van de zonnepanelen betekent dat, dat de kosten door de Veste nu Woon Friesland betaald zouden worden.
Nu komt Woonfriesland met een andere regeling.
Op dit moment is de huurdersvereniging in gesprek met woonfriesland over hoe nu verder.
Zodra er duidelijkheid is hoort u van ons.
Op dit moment is ons advies, niet te tekenen, omdat nog niet duidelijk is wat het u als huurder scheelt op de rekening.

Huurdersvereniging brandaris.

V- en E meters

Bij deze een oproep aan alle huurders op Terschelling om de door De Veste toegekende V-en E meters niet te vergeten, maar juist nuttig in te zetten.

Hoe zat het ook alweer?

V-meters:

E-meters:

Voor vragen hierover mogen jullie ook bij ons aankloppen!

Heereweg 20

De woning aan de Heereweg 20 in Midsland wordt de komende tijd gebruikt als mdoelwoning / rustwoning.

WoonFriesland start begin oktober 2019 met de kwaliteitsverbeteringen van de woningen op Terschelling. Tijdens de, soms ingrijpende, werkzaamheden is het niet voor alle huurders mogelijk om in hun eigen woning te kunnen verblijven. Voor deze mensen is de woning aan de Heereweg 20 als rustwoning beschikbaar.

Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond komt de woning weer in de verhuur.

www.frieshuurderssteunpunt.nl

Start website Friese huurderorganisaties

In december is het dan eindelijk zover.

Dan zal de eerste gezamenlijke website van alle Friese huurdersorganisatie worden gelanceerd.

Op de website staan per gemeente alle belangrijke verwijzingen naar instanties waar huurders en sociale minima terecht kunnen voor informatie of hulp.

Niet in elke gemeente is dit namelijk even duidelijk georganiseerd.

De website gaat ‘in de lucht’ op woensdag 19 december 2018 onder de naam

Frieshuurderssteunpunt.nl De ingebruikname zal plaatsvinden in het kantoor van de Bewonersraad aan de

Fonteinland 11 in Leeuwarden.

De lancering zal worden gedaan door voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jabobi en elke geïnteresseerde is welkom om dit bij te wonen!