V- en E meters

Bij deze een oproep aan alle huurders op Terschelling om de door De Veste toegekende V-en E meters niet te vergeten, maar juist nuttig in te zetten.

Hoe zat het ook alweer?

V-meters:

E-meters:

Voor vragen hierover mogen jullie ook bij ons aankloppen!

Heereweg 20

De woning aan de Heereweg 20 in Midsland wordt de komende tijd gebruikt als mdoelwoning / rustwoning.

WoonFriesland start begin oktober 2019 met de kwaliteitsverbeteringen van de woningen op Terschelling. Tijdens de, soms ingrijpende, werkzaamheden is het niet voor alle huurders mogelijk om in hun eigen woning te kunnen verblijven. Voor deze mensen is de woning aan de Heereweg 20 als rustwoning beschikbaar.

Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond komt de woning weer in de verhuur.

www.frieshuurderssteunpunt.nl

Start website Friese huurderorganisaties

In december is het dan eindelijk zover.

Dan zal de eerste gezamenlijke website van alle Friese huurdersorganisatie worden gelanceerd.

Op de website staan per gemeente alle belangrijke verwijzingen naar instanties waar huurders en sociale minima terecht kunnen voor informatie of hulp.

Niet in elke gemeente is dit namelijk even duidelijk georganiseerd.

De website gaat ‘in de lucht’ op woensdag 19 december 2018 onder de naam

Frieshuurderssteunpunt.nl De ingebruikname zal plaatsvinden in het kantoor van de Bewonersraad aan de

Fonteinland 11 in Leeuwarden.

De lancering zal worden gedaan door voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jabobi en elke geïnteresseerde is welkom om dit bij te wonen!