incassoproblemen contributie 2017

Huurdersvereniging de Brandaris wordt gevormd door haar leden, wij zijn er dan ook trots op dat u er één van bent.

Alle leden betalen jaarlijks contributie. De algemene ledenvergadering heeft deze contributie vastgesteld op € 7,50 per jaar. Jaarlijks wordt deze in de zomermaanden geïnd.

Het is ons opgevallen dat er bij deze incasso enkele problemen zijn opgetreden. Bij sommige leden is het bedrag geind en weer terug geboekt. Soms zelfs wel enkele keren achter elkaar.

Wij vinden dit heel erg vervelend en werken achter de schermen hard aan een oplossing voor dit probleem.

Wij bieden bovendien onze excuses aan voor het ongemak.

Omdat we de problemen nog niet hebben opgelost verzoeken wij u dan ook  om dit bedrag van € 7,50 voor dit jaar aan ons over te maken op rekeningnummer NL58INGB0006750370.

Volgend jaar (medio 2018) zullen wij weer via de gebruikelijke wijze (zonder problemen) incasseren.

 

[Het intrekken van een automatische incassomachtiging is overigens per elk moment mogelijk.]