Brief aan de Veste

Huurdersvereniging de Brandaris heeft in een brief aan de Veste haar standpunt kenbaar gemaakt over de wens die de Veste heeft geuit om zich terug te trekken van het eiland.

Hieronder de inhoud van deze brief:

———————————————————

5 oktober 2017

 

Geachte mevrouw Godderij,

Al enkele keren is er door de Veste met huurdersvereniging Brandaris gesproken over het voornemen van de Veste om het eiland Terschelling te verlaten als woningcorporatie van de sociale huurwoningen. De Veste kijkt in dit verband uit naar andere mogelijke partners of zelfs of defusie mogelijk is.

 

In verband met het (wellicht nog informele) verzoek aan huurdersvereniging Brandaris om aan te geven welke punten voor de huurdersvereniging bespreekbaar zijn hebben wij hierover een standpunt geformuleerd.

 

Huurdersvereniging Brandaris is meer en meer blij met de Veste. De afgelopen jaren is door beide partijen enorm geïnvesteerd. Er is geïnvesteerd door de Veste allereerst in de woningen en ten tweede in de relatie met de huurders. Huurders voelen zich momenteel veiliger dan ooit tevoren bij hun huurder.

Daarbij heeft de Veste geïnvesteerd in de relatie met huurdersvereniging Brandaris. Wij zijn hier trots op en blijven hier graag moeite voor doen. Onze bestuurders gaan [soms zelfs meer dan eens per maand] met veel genoegen naar Ommen om samen met de Veste en andere huurdersverenigingen te werken aan goede en degelijke beleidsstukken. Dit is tevens het laatste punt wat wij specifiek willen benoemen aan onze goede relatie met de Veste. De Veste heeft veel moeite gedaan om op een goede manier, volgens een transparant en zorgvuldig proces beleid te maken. Dit beleid is door de medewerking van huurdersvereniging Brandaris tot stand gekomen, en zoals dat met verschillende belangen gaat: op punten is dit niet exact zoals huurdersvereniging de Brandaris dat het liefst zou zien voor huurders, maar het is ten minste werkbaar, duidelijk en degelijk.

 

Huurdersvereniging Brandaris herkent zich niet in het afstandsprobleem wat de Veste voelt.

Huurdersvereniging Brandaris zet bij voorkeur in op verdere samenwerking met de Veste om voor de woningzoekenden en huurders van Terschelling een veilige, prettige en goede woonomgeving in stand te houden.

 

Voor huurdersvereniging Brandaris staat dan ook voorop dat huurders van Terschellinger sociale huurwoningen op geen enkele wijze de dupe mogen worden van de uitvoering van het plan van de Veste.

Al het beleid wat in de afgelopen jaren middels een zorgvuldig en nauwkeurig proces tot stand is gekomen staat als een huis.

Wij benadrukken ook graag dat de Veste verantwoordelijk is en blijft voor het op peil houden van de onderhoudstoestanden van het gehele woningbezit. Een overdracht of zelfs de zoektocht naar een partner mag nooit een breuk in het onderhoudsplan brengen of zorgen voor achterstanden of vertragingen bij gepland of voorzien onderhoud of verbeteringen aan woningen.

 

Er is door de Veste gefilosofeerd over de mogelijke partners. Deze zijn grofweg in vier categorieën te onderscheiden:

  1. De woningen blijven bij de Veste.
  2. De woningen komen bij een andere reeds bestaande grote solide en kapitaalkrachtige sociale woningcorporatie die voordelen biedt voor de Terschellinger markt ten opzichte van de Veste.
  3. De woningen komen in eigendom/ beheer van de Gemeente
  4. De woningen komen in eigendom/ beheer van een nieuw op te richten corporatie.

 

Optie 3 en 4 is wat betreft huurdersvereniging Brandaris niet bespreekbaar.

 

Over optie 2 is met huurdersvereniging Brandaris eventueel te spreken als kan worden voldaan aan het volgende:

– beleid zoals opgesteld door de Veste, met name passages specifiek met de eilandersituatie als uitgangspunt blijft gelden (bijvoorbeeld maar niet uitputtend sommen wij op: toewijzingsbeleid, huurbeleid zoals de toewijzing en inkomensgrens en het meenemen van huur bij verhuizing naar seniorenwoning)

– de nieuwe corporatie is een “bouwer” en zal de grote in het oog springende ontwikkellocaties op Terschelling op zeer korte termijn gebruiken als bouwlocaties voor sociale woningen (koop danwel huur).

– In de Raad van Commissarissen is permanent ten minste een afgevaardigde gekozen door Huurdersvereniging Brandaris, nu de eilandsituatie dusdanig specifiek is, dat dit gerechtvaardigd is.

– Het verkoopbeleid van de Veste op Terschelling is: niet verkopen. Dit beleid blijft in stand. (Ten overvloede het verkoopbeleid van de Veste in de andere gebieden is uitdrukkelijk niet van toepassing op Terschelling.)

– de nieuwe corporatie zal investeren in het vertrouwen van de huurder, dat ontegenzeggelijk flink beschadigd zal worden

 

Hoogachtend,

 

bestuur Huurdersvereniging Brandaris,

 

Astrid van Belzen, voorzitter

Hans Lettinga, penningmeester

Renske Peters, secretaris

 

 

CC: gemeente Terschelling, Raad van Commissarissen de Veste