Huurdersvereniging “de Brandaris” verenigt de huurders van woningcorporatie ” Pierre Louis/ De Veste “ op Terschelling.

De huurdersvereniging behartigt de belangen van deze huurders in ruime zin. Als huurdersvereniging hebben wij met Pierre Louis/ De Veste een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten en over de manier waarop het overleg wordt gevoerd.

Bij het bepalen en uitvoeren van beleid, treedt Pierre Louis/ De Veste in overleg met de vereniging als het over zaken gaat waarover de huurders vereniging moet worden geïnformeerd of waarover de huurdersvereniging moet adviseren.

Het bestuur van de vereniging wordt door de leden gekozen. Het gekozen bestuur beslist zelf wie welke functie beheert. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Leden kunnen ook om het uitroepen van een ledenvergadering verzoeken, als er voldoende leden om een bijeenkomst verzoeken zal het bestuur hiervoor zorg dragen.